Anugerah Voice - Aku Jalan Kebenaran (Dia Lahir Untuk Kami)

Thursday, November 11, 2010 ·

Glory... Haleluya
Glory... Haleluya
Glory... Haleluya
Glory... Haleluya
Didalam namaNya ada keselamatan kekal

Aku jalan kebenaran dan kehidupan
Itulah Jesus sang Raja
Aku percaya amin
Didalam namaNya ada keselamatan kekal

Aku jalan kebenaran dan jalan kehidupan
Itulah Jesus sang raja, aku percaya amin
Didalam namaNya ada keselamatan kekal
Glory... Haleluya
Glory... Haleluya
Glory... Haleluya
Glory... Haleluya
Didalam namaNya ada keselamatan kekal

Aku jalan kebenaran dan jalan kehidupan
Itulah Jesus sang Raja
Aku percaya amin
Didalam namaNya ada keselamatan kekal

Glory... Haleluya
Glory... Haleluya
Glory... Haleluya
Glory... Haleluya
Didalam namaNya ada keselamatan kekal
Didalam namaNya ada keselamatan kekal

Dia lahir untuk kami
Dia mati untuk kami
Dia bangkit bagi kami semua
Dia itu Tuhan kami
Dia itu Allah kami
Dia raja di atas sgala raja

O.. Dia itu Firman Allah
Yang turun ke bumi
Yang jadi sama dengan manusia
Dia Jesus sobat kami
Dia Jesus Tuhan kami
Sang Penebus Juru Slamat dunia
Dia Jesus Tuhan kami

Dia itu Tuhan kami
Dia itu Allah kami
Dia raja di atas sgala raja

Dia itu Firman Allah
Yang turun ke bumi
Yang jadi sama dengan manusia
Dia Jesus sobat kami
Dia Jesus Tuhan kami
Sang Penebus Juru Slamat dunia
Dia Raja diatas sgala raja

0 comments: