Charles dan Rani Simbolon - Aku K'lak Pandang Raja

Tuesday, November 2, 2010 ·

Aku k'lak pandang raja di surga
Aku rindu kesana
Dipantai emas kota mulia
Dengan Yesus selamanya

Pandang Raja dalam muliaNya
Puji dia selama-lamanya
Ganti aku mati di Golgota
Aku klak pandang raja

Pandang raja dalam mulianya
Puji dia selama-lamanya
Ganti aku mati di Golgota
Aku k'lak pandang raja

Dalam negri penuh kesukaan
Dimana tiada malam
Aku nanti akan berkerajaan
Bersama raja salam

Pandang raja dalam mulianya
Puji dia selama-lamanya
Ganti aku mati di Golgota
Aku klak pandang raja

Pandang raja dalam mulianya
Puji dia selama-lamanya
Ganti aku mati di Golgota
Aku klak pandang raja

Aku klak pandang dan puji raja
dan melihat wajahNya
Aku akan nyanyikan rahmatNya
Yang menuntun ke surga

Pandang raja dalam muliaNya
Puji dia selama-lamanya
Ganti aku mati di Golgota
Aku klak pandang raja

Pandang raja dalam muliaNya
Puji dia selama-lamanya
Ganti aku mati di Golgota
Aku klak pandang raja

Aku klak pandang dan puji raja
dan melihat wajahNya
Aku akan nyanyikan rahmatNya
Yang menuntun ke surga

Pandang raja dalam muliaNya
Puji dia selama-lamanya
Ganti aku mati di Golgota
Aku klak pandang raja


0 comments: