Kidung Pamuji 60 - Titiang Uning Wenten Kuri

Monday, November 15, 2010 ·

1. Titiang uning wenten kuri, mampak ngungsi ka swargan
Nika sih swecan Hyang Widi, lantaran Putran Ida
Aget dening titiang niki, during kaunebin kuri
Inggih titiang mwah sameton sami

2. Sami anak klgra ngranjing, mentas ring kuri niki
Anak sugih anak lacur, samian agung alit
Aget dening titiang niki, during kaunebin kuri
Inggih titiang mwah sameton sami

3. Nika dwaning ngiring ngranjing, mumpung iraga urip
Sedekan kuri mampakan, nggih kuri swecan Ida
Aget dening titiang niki, during kaunebin kuri
Inggih titiang mwah sameton sami

4. Margi nandang panyengsara, ngiring Ida Hyang Yesus
Wekasan kicen gelungan, urip langgeng ring swargan
Aget dening titiang niki, during kaunebin kuri
Inggih titiang mwah sameton sami

5. Ambat paseslsel anake, yening rawuh janjin Ida
Kunebin kuri paswecan, tan wenten ne ngampakang
Aget dening titiang niki, during kaunebin kuri
Inggih titiang mwah sameton sami

0 comments:

About this blog

Selamat Datang di Sandlewoodlilakristen.
Lirik Lagu Rohani Kristen Terbaru, Lagu Rohani Daerah, Lagu Kidung Jemaat, Lagu Nyanyian Kidung Baru, Lagu Buku Ende, Lagu Rohani Indonesia dan Lagu Rohani Barat (Top and New Christian Song Lyrics)

Facebook Badge