Reny Siregar - Gloria

Tuesday, November 23, 2010 ·

Marlas roha do sodena
Nasa manisia i
Di endehon ma endena
Ende si palua i
Glo....... ria
Puji ma Tuhanta
Glo....... ria
Puji ma Tuhanta

Ai dihokkop Ho sudena
Dosa binaen ni jolma i
Tung sude do di palua
Sian hamagoan i

Glo....... ria
Somba ma rajatta
Glo....... ria
Somba ma rajatta

Dipatudu Ho do dalan
Tu jolma na lilu i
Sai di sesa Ho do dosa
Binahen ni jolma i

Glo....... ria
Somba ma rajatta
Glo....... ria
Somba ma rajatta

0 comments: