Reny Siregar - Sai Ro Ma Hamuna

Thursday, November 18, 2010 ·

Somba, somba, somba Ma rajanta
Somba, somba, somba Ma rajanta
Somba, somba, somba Ma rajanta
Somba, somba, somba Ma rajanta

Sai ro ma hamuna
Akka na porsea
Sai ro ma hamuna
Tu betlehem
Ida dakdanak sipalua hita
Tasomba ma ibana
Tasomba ma ibana
Tasomba ma ibana rajatta

Somba, somba, somba Ma rajatta
Somba, somba, somba Ma rajatta
Somba, somba, somba Ma rajatta
Somba, somba, somba Ma rajatta

O, raja na sangap
Tuhan ni saluhut
Ditaon Ho na porsuk
Di tano on
Ala ni jolma na di hamagoan
Ta somba ma ibana
Ta somba ma ibana
Ta somba ma ibana rajatta

Hamuna suruan
Puji ma johowa
Rap dohot sude na martua i
Sangap di Tuhan
Debata di surgo
Ta somba ma ibana
Ta somba ma ibana
Ta somba ma ibana rajatta

Somba, somba, somba Ma rajatta
Somba, somba, somba Ma rajatta
Somba, somba, somba Ma rajatta
Somba, somba, somba Ma rajatta

0 comments: