Reny Siregar - Si Palua

Thursday, November 25, 2010 ·

Ai dinalilu i, Da manisia i
Di togu Ho do i
Di togu ho Tuhan
Tu hatiuroni, Tu hatiuroni

Di hokkop Ho do i
Di hokkop Ho do i
Da nasa dosa i
Da nasa dosa i
Binaen ni jolma i
Binaen ni jolma i

Ho do rajjaku, Ho do rajakku
Da sipalua i, Da sipalua i
Hu somba Ho Tuhan
Hu somba Ho Tuhan
Ai Ho do rajakki
Ai Ho do rajakki

Di hokkop Ho do i
Di hokkop Ho do i
Da nasa dosa i
Da nasa dosa i
Binaen ni jolma i
Binaen ni jolma i

Ho do rajjaku, Ho do rajakku
Da sipalua i, Da sipalua i
Hu somba Ho Tuhan
Hu somba Ho Tuhan
Ai Ho do rajakki
Ai Ho do rajakki

Ho do rajjaku, Ho do rajakku
Da sipalua i, Da sipalua i
Hu somba Ho Tuhan
Hu somba Ho Tuhan
Ai Ho do rajakki
Ai Ho do rajakki

0 comments: