Miranda De Vlieger - U Loof Ik Heer (Psalm 138)

Thursday, April 21, 2011 ·

Miranda de Vlieger - "U loof ik Heer" Lyrics

U loof ik Heer met heel mijn hart
In eerbied kniel ik voor u neer
Ja, in de tegenwoordigheid
Van goden wijd ik U mijn zangen
Naar 't Heiligdom waar U verblijft
Hef ik het hoofd, ik zal U prijzen
U zult o Heere wijd en zijd
Uw heerlijkheid en trouw bewijzen

Als ik omringd door tegenspoed
Bezwijken moet schenkt U mij leven
Wanneer mijn vijands toorn ontbrandt
Uw rechterhand zal redding geven
U Heer, bent zo getrouw en sterk
U zult uw werk voor mij voleinden
Verlaat niet wat uw hand begon
O levensbron wil bijstand zenden

0 comments: