Suzanne Van Der Velde - "Mijn Ziel Verlangt Naar U" (Psalm 42)

Wednesday, April 20, 2011 ·

Suzanne Van Der Velde - "Mijn Ziel Verlangt Naar U"
"The Psalm Project" Lyrics

't Hijgend hert de jacht onkomen
Schreeuwt niet sterker naar 't genot
Van de frisse waterstromen
Dan mijn ziel verlangt naar God
Ja, mijn ziel verlangt naar U
God van't leven oh wanneer
Zal ik naad'ren voor uw ogen
In uw huis uw naam verhogen

O mijn ziel zo vol van zorgen
Waarom ben je zo ontrust?
Hoop op God en wees geborgen
Zoek in 's Hoogsten lof je lust
Want Gods goedheid zal de druk
Gaan verwiss'len in geluk
Hoop op God sla 't oog naar boven
Want ik zal zijn naam nog loven

Maar de Heer zal uitkomst geven
Hij die 's daags zijn gunst gebiedt
'k Zal in dit vertrouwen leven
En dat melden in mijn lied
'k Zal zijn lof zelfs in de nacht
Zingen daar ik Hem verwacht
En mijn hart wat mij mag treffen
Tot de God mijns levens heffen

0 comments: