BE. No.100 - Bogoti Ma Rohangku Lyrics

Sunday, July 10, 2011 ·

Lirik Buku Ende 100 Bogoti Ma Rohangku

1. Mardongan olopolop Manaek Tuhanta i, Jinangkon ni na torop Surusuruan i.
Antong nang hita pe Tapuji ma Tuhanta Marendeende hita Marolopolop be.

2. Na mulak do Tuhnata Tu habangsaNa i. Tu lambung ni AmaNa Di siamunNa i.
Disomba sasude Na di banuaginjang Tuhanta i, na monang Ro sian tano i.

3. Tatimbang ma lapangna Umbaen na songon i Ai naeng ma dohot hita Tumopot surgo i
Antong taingot ma Ianggo Tuhan Jesus Ibana do patulus Nidok ni Debata.

4. Ditaon do hamatean Humophop hita on Pature pardalanan Na sian tano on
Manogu hita be Tu lambung ni AmaNa Disi diadopanNa Naeng sahat sasude.

5. I pe ringgas ma hita Mangalo dosa i Manggotap roha daging Nang hajahaon pe
Tahalungunhon be Tuhanta na di ginjang Ibana do na monang I ma tatiru be.

6. O Jesus Tuhannami Asi ma rohaMi Sai sesa dosanami Palua hami be.
Pamasuk hami on Tu hangoluan sogot Sai loas hami dohot Mamuji Ho tongtong.

0 comments:

About this blog

Selamat Datang di Sandlewoodlilakristen.
Lirik Lagu Rohani Kristen Terbaru, Lagu Rohani Daerah, Lagu Kidung Jemaat, Lagu Nyanyian Kidung Baru, Lagu Buku Ende, Lagu Rohani Indonesia dan Lagu Rohani Barat (Top and New Christian Song Lyrics)

Facebook Badge