Buku Ende.518 - Marsinondang Dibaen

Monday, November 15, 2010 ·

1. Marsinondang dibaen Jesus asi rohana i,
Jala hita do disuru , asa ta paboa i.
Ta pagalak palitonta, ta patiur dalan i,
Ai torop dope na lilu, sai hatopma mulak i.

2. Nang au on na dao najolo, di na holom lilu au,
Alai sondang ni Tuhanku do mamboan mulak au.
Ta pagalak….

3. Haholomon mangkuhupi toropan ditano i,
Tung torop mangkalungunhon, sondang tu dalanna i.
Tapagalak…..

4. Dongan, so tung mintop lampu na ringkot tu dongan i,
So tung mago angka jolma dibaen halembaonmi.
Tapagalak…..

0 comments: