Kidung Pamuji 63 - Sang Hyang Widi Ngempu Titiang

Monday, November 15, 2010 ·

1. Sang Hyang widi ngempu titiang
Titiang sami druwen Ida
Janten nenten kakirangan
Reh kapiara antuk Ida

2. Ida wiakti makta titiang
Ring genahe sane becik
Alon ngater ngungsi toya
Ring genahe ne sutrepti

3. Langkung degdeg manah titiang
Katatn ring tangan Ida
Kamargi sane rahayu
Wantah srana parab Ida

4. Ida ne nyerungin titiang
Ring arep satru wisesa
Sih Ida setata membah
Gelas titiang ngantos mliyah

0 comments: