Maranatha Kids - "Haleluya Puji Tuhan"

Friday, April 29, 2011 ·

Lirik Lagu Sekolah Minggu - Maranatha Kids
"Haleluya Puji Tuhan"

Haleluya, haleluya, haleluya,
Haleluya, Puji Tuhan
Haleluya, haleluya, haleluya,
Haleluya, Puji Tuhan

Puji Tuhan, Haleluya
Puji Tuhan, Haleluya
Puji Tuhan, Haleluya
Puji Tuhan.

0 comments: