Ema Ardhana - Gusti Panjunan Lyrics

Monday, June 13, 2011 ·

Lirik & Video Lagu Rohani Daerah Sunda

Gusti Panjunan oleh Ema Ardhana

Duh Pangeran ieu abdi pasrah diri
Hirup abdi anu lamokot ku dosa
Poek pisan ku perkawis bebeneran
Sabab hirup ngandelkeun diri sorangan

Ku nugraha sareng kaasih Pangeran
Ayeuna mah abdi percanten ka Anjeun
Lir ibarat taneuh lempung jeung panjunan
Mangga atuh abdi seja ngiring gusti

Harita hiup the taya tujuan
Harita hirup the taya harepan
Ayeuna gusti tos ngancik dina ati
Anjeun ngaping hirup abdi salawasna
Ngawurukan kana jalan bebeneran

(*)
Ku nugraha sareng kaasih Pangeran
Ayeuna mah abdi percanten ka Anjeun
Lir ibarat taneuh lempung jeung panjunan
Mangga atuh abdi seja ngiring gusti

Harita hiup the taya tujuan
Harita hirup the taya harepan
Ayeuna gusti tos ngancik dina ati
Anjeun ngaping hirup abdi salawasna
Ngawurukan kana jalan bebeneran

0 comments: